مؤنث جایزه روسیه پرواز بازیگر سینمای

مؤنث: جایزه روسیه پرواز بازیگر سینمای بازیگری جشنواره سینمایی بازیگران

سریع غذا خوردن ریسک بیماری قلبی و دیابت را زیاد کردن می دهد

به گفته محققان، سرعت غذاخوردن می تواند تعیین کننده ریسک بیماری قلبی، سکته و دیابت در افراد باشد.  سریع غذا خوردن ریسک بیماری قلبی و..

ادامه مطلب